Switch to your country?

Liefde telt altijd. Laat ons u adviseren en geniet van onze service. Meer details vindt u HIER.

Verklaring gegevensbescherming

De bescherming van uw gegevens en uw privacy is belangrijk voor ons. Hieronder leggen wij uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken bij gebruik van onze website:

 1. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die aan uw persoon kunnen worden toegekend. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 2. Verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens is acredo GmbH, Reutlinger Str. 8,75179 Pforzheim, Deutschland, info@acredo.de.

 3. De verzamelde gegevens worden bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (EER), maar kunnen ook worden overgedragen naar en verwerkt in een land buiten de EER. Deze openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats in overeenstemming met de geldige wetgeving.

 4. Wij informeren u over elke gegevensverzameling, voor zover het persoonlijke gegevens betreft.

  Wij verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw contract te controleren en te verwerken en om de door u gevraagde diensten te verlenen, evenals voor reclamedoeleinden of markt- en opinieonderzoek, voor zover wettelijk toegestaan, rekening houdend met gegevensbescherming. Hiertoe worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan een in Duitsland gevestigde orderverwerker, die uw persoonlijke gegevens voor ons beheert. Bovendien worden de gegevens enkel doorgegeven aan derden voor de uitvoering van de hierboven vermelde diensten, d.w.z. aan leveranciers voor de verwerking van de zending, aan reclamebureaus voor de distributie van rechtstreekse reclame of aan kredietagentschappen of incassodiensten voor de controle van de kredietwaardigheid, de identiteit of voor de invordering van schuldvorderingen.

  Uw gegevens worden niet doorgegeven zonder dat wij u hiervan op de hoogte hebben gesteld.

  De naleving van de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming (AVG), de basisverordening gegevensbescherming (AVG) wordt gegarandeerd. Wij beperken de overdracht van uw gegevens tot een minimum.

  Alle persoonsgegevens worden versleuteld verzonden om misbruik door derden te voorkomen.

 5. Informatie, intrekking, bezwaar, verwijdering en beperking van het gebruik

  Sie haben das Recht auf Auskunft, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf Information darüber, über den Zweck der Verarbeitung, die Dauer der Verarbeitung, welche Kategorien personenbezogener Daten wir von Ihnen verarbeiten, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung und das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde.

  Sie haben weiter das Recht auf Berichtigung der verarbeiteten personenbezogenen Daten.

  Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. Wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern die Verarbeitung der Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig ist oder Sie ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung ursprünglich stützte, widerrufen und es an einer anderen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt oder Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und wir keine schutzwürdigen Gründe für die Verarbeitung nachweisen können, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

  Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so können Sie jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einlegen.

  Sie haben ebenfalls das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden und wir sind ebenfalls verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, wenn die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder die Löschung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich ist, dem wir unterliegen.

  Sie haben ebenfalls das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden und wir sind ebenfalls verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, wenn die personenbezogenen Daten in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben wurden, d.h. aufgrund einer Einwilligung einer minderjährigen Person, die mindestens 17 Jahre alt ist oder bei Jüngeren durch Einwilligung des Trägers der elterlichen Sorge.

  Dies gilt nur, wenn keine vorrangigen berechtigten Gründe oder Gesetze für die Verarbeitung vorliegen .

  Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.

  Erteilen Sie uns ausdrücklich Ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf Ihrer Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht berührt.

  Sie haben das Recht, sich beim Baden-Württembergischen Datenschutzbeauftragten (Aufsichtsbehörde) über Verstöße gegen das Datenschutzgesetz zu beschweren.

  Die Bereitstellung der von Ihnen im Rahmen des Bestellvorgangs erhobenen personenbezogenen Daten ist für einen Vertragsabschluss erforderlich.

  Bitte beachten Sie, dass die Nichtbereitstellung der im Rahmen des Bestellvorgangs abgefragten personenbezogenen Daten dazu führt, dass wir den von Ihnen gewünschten Auftrag nicht ausführen können.

 6. Als u gebruik maakt van ons contactformulier, verzamelen wij alleen persoonlijke gegevens voor zover door u verstrekt. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan gewist als u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

 7. onze website kan links bevatten naar websites van andere aanbieders waarop deze verklaring inzake gegevensbescherming niet van toepassing is.

 8. opslag van persoonlijke gegevens bij bezoek aan onze website

  Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de servers van de hostingdienstverlener van onze website. De hostingdiensten voor onze website worden geleverd door CANCOM Pironet AG & Co. Von-der-Wettern-Straße 27, 51149 Keulen, Duitsland.

  Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een directe verbinding gemaakt met de servers van onze webhost voor de duur van uw bezoek. De informatie rond het bezoek van de website wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:
  • IP-adres van de computer die het verzoek heeft ingediend,
  • Datum en tijd van de toegang,
  • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
  • Website van waaruit toegang wordt verleend (referrer URL),
  • de gebruikte browser en indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

  De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
  • Zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
  • zorgen voor comfortabel gebruik van onze website,
  • evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, alsmede
  voor andere administratieve doeleinden.
  De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder f), van het AVG. Onze legitieme belangen vloeien voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om persoonlijke conclusies over u te trekken.

 9. Cookies

  Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen en bij latere toegang wordt opgehaald. Wij gebruiken cookies om uw bezoek gebruiksvriendelijker te maken. Wij gebruiken cookies niet om persoonlijke informatie op te slaan of door te geven aan derden.
  Er zijn twee soorten cookies: permanente en tijdelijke cookies (sessiecookies). Permanente cookies worden maximaal twaalf maanden als bestand opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen en verwijderd wanneer u uw browsersessie afsluit. Wij gebruiken permanente cookies om uw selectie van de homepage en uw gegevens op te slaan wanneer u een klantaccount aanmaakt. Wij gebruiken sessiecookies om te controleren of u bent ingelogd of een item in uw winkelwagen hebt geplaatst wanneer u het productfilter gebruikt.

  Wij maken gebruik van cookies, omdat deze ons in staat stellen het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Ze helpen ons bijvoorbeeld te herkennen dat u al individuele pagina's van onze website hebt bezocht. De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de bovengenoemde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen en die van derden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 f AVG.

  U kunt cookies eenvoudig van uw computer of mobiele apparaat verwijderen met behulp van de instellingen van uw browser. In het menu "Help" van uw browser leert u hoe u met cookies kunt omgaan en ze kunt verwijderen. U kunt cookies uitschakelen of op de hoogte worden gebracht wanneer een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt verzonden. We willen er echter op wijzen, dat u mogelijk niet alle functies volledig kunt gebruiken als u cookies weigert.

 10. Cookies van derden

  Wij gebruiken cookies van derden om gegevens te aggregeren met behulp van analytische tools zoals Google Analytics en Optimizely. Dit zijn zowel permanente als tijdelijke cookies (sessiecookies). Met behulp van deze cookies kunnen wij bij terugkeer op onze site zien dat u reeds bij ons bent geweest. De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor bovengenoemde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen en die van derden overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder S. 1 lid. f AVG. Permanente cookies worden maximaal 24 maanden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat.

  1. GOOGLE ANALYTICS

   Google Analytics is een dienst van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en Google in staat stellen het gebruik van onze website te analyseren. De door de Cookie verzamelde informatie over het gebruik van onze websites (inclusief uw IP-adres) wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Let op: de code "gat._anonymizeIp();;;" is toegevoegd aan onze webpagina's Google Analytics om anonieme verzameling van IP-adressen te waarborgen (zgn. IP masking). Uw IP-adres wordt daarom alleen op ons verzoek door Google in verkorte vorm vastgelegd, waardoor anonimisering wordt gewaarborgd en geen conclusies over uw identiteit kunnen worden getrokken. Als IP-anonimisering op onze websites wordt geactiveerd, zal Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, inkorten. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om ons verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van websites en het internet. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt uitsluitend plaats op grond van wettelijke bepalingen of in het kader van de verwerking van bestelgegevens. Google zal in geen geval uw gegevens samenbrengen met andere gegevens die door Google zijn verzameld. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google en de hierboven beschreven wijze van gegevensverwerking alsmede het genoemde doel. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geschikte instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verzamelt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is onder de volgende link

   http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
  2. DOUBLECLICK BY GOOGLE

   DoubleClick by Google is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Dubbelklikken door Google maakt gebruik van cookies om voor u relevante advertenties te leveren. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke zijn opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Het gebruik van dubbelklikcookies stelt Google en haar partnerwebsites alleen in staat advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analyse naar een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt uitsluitend plaats op grond van wettelijke bepalingen of in het kader van de verwerking van bestelgegevens. Google zal in geen geval uw gegevens matchen met andere gegevens die door Google zijn verzameld. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google en de hierboven beschreven wijze van gegevensverwerking alsmede het genoemde doel. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geschikte instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de websites en de verwerking van deze gegevens door Google verzamelt door op de volgende link https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TChtUT7eAdC639QpiVip_9gqyfwexzQTkWdvRxWY57jwvvTDL0n4BmGv2-8Uvx98zRmg4kpnOnvydmx-klekXsUB9RMZ2jb8gncztXwUpPzleZdnHcs&hl=en-GB onder dubbelklik-uitschakeling. U kunt de dubbelklik cookies ook uitschakelen op de site van Digital Advertising Alliance door te klikken op de volgende link (http://www.aboutads.info/choices/).

  3. Facebook Custom Audience

   Nutzungsbedingungen für Custom Audiences
   Facebook Custom Audience ist ein Dienst der Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Dieser Dienst ermöglicht uns, Besucher unserer Webseite je nach Ihrem Verhalten auf unserer Webseite zu verschiede-nen Zielgruppen zusammenfassen. Um die Besucher messen und bei Facebook wiedererkennen zu können, wird zuerst ein Facebook Custom Audience Pixel erstellt und auf unserer Webseite eingebunden. Dieses Pixel markiert die Nut-zer der Seite und sorgt so dafür, dass Facebook die Personen im eigenen Netz-werk wiedererkennen kann. Das funktioniert über die geräteunabhängige Face-book User-ID.

   Die Datenverarbeitung durch Facebook erfolgt entsprechend der Datenverwen-dungsrichtlinie von Facebook.
   https://www.facebook.com/about/privacy

  4. Facebook Connect

   Wenn Sie bei Facebook registriert und angemeldet sind, wird durch den Dienst Facebook Connect eine Verbindung beim Besuch unserer Webseite zwischen unserer Webseite und Facebook hergestellt. Die Verbindung wird zum nur Zwe-cke der Messung im Bezug auf „10.4 Facebook Custom Audience“ hergestellt. Beachten Sie bitte, dass für Ihren Facebook-Account die Datenschutz- und Nut-zungsbedingungen von Facebook gelten (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).
   https://www.facebook.com/about/privacy

  5. eKomi

   Sofern Sie zustimmen, übermitteln wir Ihre E-Mailadresse und Ihren Namen an e-Komi, eKomi, Ltd., Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, Deutschland ekomi erhebt, speichert und nutzt Ihre personenbezogenen Daten nach den Vor-schriften der Datenschutzgesetze sowie weiterer geltender Gesetze.
   In den eKomi Servern werden automatisch Log-File-Daten erhoben und in einer internen Protokolldatei gespeichert, die über Ihren Browser an eKomi übermittelt werden
   - Typ und Version des von Ihnen verwendeten Browsers,
   - Typ und Version des von Ihnen verwendeten Betriebssystems,
   - URL der Seite, über die Sie zu uns gelangt sind,
   - Suchworte, über die Sie unsere Seite gefunden haben,
   - Datum und Uhrzeit des Abrufs unserer Website,
   - Namen der von Ihnen abgerufenen Unterseiten,
   - Übertragene Datenmenge

   Diese Daten erhebt und verarbeitet eKomi in anonymisierter Form, das heißt: Sie können nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden. Zweck der Datenerhe-bung und -verarbeitung ist die Auswertung zu internen systembezogenen und sta-tistischen Zwecken.
   Persönliche Angaben & Daten sowie die Kontoverbindung werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich für interne Zwecke verwendet.
   eKomi nutzt Ihre E-Mail-Adresse, um einen Registrierungsvorgang auf unseren Sei-ten über eine Bestätigungs-E-Mail abzuschließen und um Ihnen Bestätigungs-E-Mails über die von Ihnen getätigten Bestellungen zukommen zu lassen.
   Sie haben das Recht, der Nutzung Ihrer Daten für die Erstellung von Nutzungsprofi-len zu widersprechen und eventuell an eKomie erteilte Einwilligungen zu widerru-fen. In diesem Fall werden wir die Verarbeitung Ihrer Daten zu diesen Zwecken un-terlassen. Den Widerspruch oder Widerruf können Sie formlos per Post, Telefon, Telefax oder E-Mail ohne Angabe von Gründen an eKomi übermitteln.
   per Post:

   eKomi Ltd.
   Markgrafenstraße 11
   10969 Berlin
   Deutschland

   +49 30 2000 444 999
   dataprotection@ekomi.de

 11. Social Plug-Ins

  Unser Internetauftritt verwendet Social Plug-Ins (“Plug-Ins”) von verschiedenen sozialen Netzwerken. Mit Hilfe dieser Plug-Ins können Sie beispielsweise Inhalte teilen oder Produkte weiterempfehlen. Die PlugIns sind standardmäßig aktiv. Wenn diese Plug-Ins aktiviert sind, baut Ihr Browser mit den Servern des jeweiligen sozialen Netzwerks eine direkte Verbindung auf, sobald sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen. Der Inhalt des Plug-Ins wird vom sozialen Netzwerk direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plug-Ins erhält das soziale Netzwerk die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei dem sozialen Netzwerk eingeloggt, kann dieses den Besuch Ihrem Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plug-Ins interagieren, zum Beispiel den Facebook "Gefällt mir" Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an das soziale Netzwerk übermittelt und dort gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch soziale Netzwerke sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der jeweiligen Netzwerke bzw. Webseiten. Die Links hierzu finden Sie weiter unten. Auch wenn Sie bei den sozialen Netzwerken nicht angemeldet sind, können von Webseiten mit aktiven Social Plug-Ins Daten an die Netzwerke gesendet werden. Durch einen aktiven Plug-In wird bei jedem Aufruf der Webseite ein Cookie mit einer Kennung gesetzt. Da Ihr Browser dieses Cookie bei jeder Verbindung mit einem Netzwerk -Server ungefragt mitschickt, könnte das Netzwerk damit prinzipiell ein Profil erstellen, welche Webseiten der zu der Kennung gehörende Anwender aufgerufen hat. Und es wäre dann auch durchaus möglich, diese Kennung später - etwa beim späteren Anmelden bei dem sozialen Netzwerk - auch wieder einer Person zuzuordnen. Auf unseren Webseiten nutzen wir folgende Plug-Ins: Facebook, Twitter und Pinterest Wenn Sie nicht möchten, dass soziale Netzwerke über aktive Plug-Ins Daten über Sie sammeln, können Sie entweder die Social Plug-Ins einfach mit einem Click auf unseren Webseiten deaktivieren oder in Ihren Browser-Einstellungen die Funktion "Cookies von Drittanbietern blockieren" wählen. Dann sendet der Browser bei eingebetteten Inhalten anderer Anbieter keine Cookies an den Server. Mit dieser Einstellung funktionieren allerdings außer den Plug-Ins unter Umständen auch andere seitenübergreifende Funktionen nicht mehr.

  1. FACEBOOK

   Wir verwenden Plug-Ins des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird („Facebook“). Den Link zur Datenschutzerklärung von Facebook finden Sie hier

   Datenschutzhinweise von Facebook

  2. TWITTER

   Wir verwenden Plug-Ins des sozialen Netzwerkes Twitter, welches von der Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA betrieben wird („Twitter“). Den Link zur Datenschutzerklärung von Twitter finden Sie hier:

   Datenschutzhinweise von Twitter

  3. PINTEREST

   Wir verwenden Plug-Ins des sozialen Netzwerkes Pinterest, welches von der Pinte-rest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA betrieben wird („Pinterest“). Den Link zur Datenschutzerklärung von Pinterest finden Sie hier:

   Datenschutzhinweise von Pinterest

  4. SOCIAL SIGN IN

   Wir bieten Ihnen die Möglichkeit an, sich direkt mit Ihrem bestehenden Facebook-Profil bei uns zu registrieren. Sofern Sie diese Funktion nutzen wollen, werden Sie zunächst auf Facebook weitergeleitet. Dort werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anzumelden. Wir nehmen von Ihren Anmeldedaten selbstverständlich keine Kenntnis. Sind Sie bereits bei Facebook angemeldet, wird dieser Schritt übersprungen. Im Anschluss teilt Ihnen Facebook mit, welche Daten an uns übermittelt werden (öffentliches Profil, Freundesliste, E-Mail-Adresse und aktueller Wohnort). Sie bestätigen dies mit dem Button „OK“. Mit den übermittelten Daten erstellen wir Ihr Kundenkonto, wobei Ihre Freundesliste selbstverständlich nicht von uns gespeichert wird. Eine darüberhinausgehende dauerhafte Verknüp-fung zwischen Ihrem Kundenkonto und Ihren Account bei Facebook findet nicht statt. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Ein-stellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den

   Datenschutzhinweisen von Facebook

www.acredo-trouwringen.nl maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website tot een aangename ervaring te maken. Cookies van diensten van derden worden ook ingesteld. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring